0

Winnaar gedeelde tweede plaats: verhaal Sam

Sam, 10 jaar

Het eiland

James wordt wakker. Hij voelt het water op zijn voeten. Alles wat hij zich nog herinnerd is dat hij van Londen naar Amerika wou gaan. Hij kijkt rond en ziet dat zijn schip Het Avontuur een gat in het midden had.
‘Scarlet! Waar is Scarlet?!’
Hij hoort gekrijs en ziet zijn papegaai uit het zand komen.
‘Scarlet gelukkig ben je veilig!’
Dan hoort hij een raar geluid achter hem.

Op zee gaan
James zegt gedag tegen zijn ouders en fietst naar zijn schip. Dan krijst Scarlet. James wil handelen in Amerika. Hij heeft al twee maanden zijn schippersvergunning en is maar 15 jaar oud!

Storm
Als James de zeilen hijst, schrijft hij in zijn dagboek en checkt zijn kaart. Een paar uur later ziet hij grijze wolken en denkt: ‘Neeeeee een storm!’
Hij roept: ‘Scarlet ga de hut in.’ De Azoren zijn in zicht en hij plaatst zijn schip daar. Als de storm over is gaat hij weer zeilen, maar denkt: ‘Wat heb ik met stormen!!!!?’ Omdat hij een hele grote wolk ziet. Hij wou net roepen ‘Scarlet!’ maar dan slaat de griep toe en valt hij flauw.

Wakker worden
James voelt het water op zijn voeten. ‘Waar ben ik?’ Hij kijkt rond en ziet het gat in Het Avontuur. Dan vindt hij Scarlet. Hij denkt: ‘Oké eerst, vuur maken. Twee, eten’ Een paar uur later kijkt James in de bosjes. Mango’s! Die maakt hij bij het vuur warm, en Scarlet haalt vis. Dan hoort hij iets in de bosjes.

Nieuwe vrienden
James is doodsbang! ‘Is het een wild beest?’  Maar dan komt er een klein hagedis met vogel vleugels tevoorschijn. Zodra hij de mango’s ziet rent hij eropaf. Uiteindelijk vinden ze het goed met elkaar maar de hagedis en Scarlet vechten om de laatste vis! Dan laat de hagedis hun zijn vrienden zien zoals een vuurijsvogel en een ijsvos. Later komt er een vermoeid vogeltje naar binnen en zegt dat mensen het eiland hebben gevonden zelfs was het satelliet doorzichtig.

Een plan
‘Oké hagedis jij kan Neptunus vragen om een storm te maken om het eiland.’ Een paar uur later zegt hagedisje dat Neptunus het niet zou doen! ‘Dan kunnen we hem boos maken. Als hij bos is, dan makt hij altijd stormen’ ‘Oké. En als de mensen aan land komen?’ ‘Dan jagen we hun weg.’

Magische Scarlet
James gaat slapen in een grot en valt meteen in slaap. Als hij wakker wordt voelt hij veren en iets anders dat kietelt. ‘Wat in de wereld?!?!?!’ Dan ziet hij Scarlet met een blauwe gloed om hem heen, hij maakt een illusie van spek en ei en dan is het weg! ‘Neeeeeeeeee Scarlet!’ zegt James.

Het eiland redden
Ze schreeuwen op het strand en langzaam maken ze Neptunus boos. Er komt wel een storm om het eiland. Langzaam maar zeker komen 10 schepen tevoorschijn maar zij zien ook de storm. 7 van de schepen vluchten maar eentje blaast weg en dan vlucht er nog een maar dan komen er 20 mensen aan land. James schreeuw: ‘Scarlet!’
Scarlet maakt een tijger die twee mannen laat vluchten en dan komt de vuurijsvogel
en schrikken drie mensen zich een hoedje! Dan komen alle andere magische dieren de mensen wegjagen. Uiteindelijk winnen ze.

Gedag zeggen
Twee dagen later repareren ze Het Avontuur met bamboe en bladeren. Ze bedanken
James hartelijk, hij mag een veer van de vuurijsvogel die voor eeuwig vriest en brandt. Ze kijken en zwaaien gedag terwijl Het Avontuur uit het zicht van de horizon gaat….

HET EINDE